Zasiłek dla bezrobotnych 2023. Ile wynosi? Komu przysługuje?

Stało się. Jeżeli tu trafiłeś, prawdopodobnie straciłeś pracę lub jesteś zmuszony zawiesić działalność. Nie załamuj się! Państwo wyciąga rękę do osób w twojej sytuacji – gwarantując zasiłek dla bezrobotnych.
Filip Żyro - Redaktor HelloFinance
Tekst

Filip Żyro

Filip Żyro - Redaktor HelloFinance
Tekst
Filip Żyro
Redaktor HelloFinance

Dziennikarz z doświadczeniem w telewizji Polsat oraz Sektor 3.0. W HelloFinance edukuje ludzi w tematach finansowych. Jego wykształcenie pozwala mu pisać prosto, na trudne tematy, które czytelnicy szybko przyswajają.

Dowiedz się więcej o naszym procesie redakcyjnym

22 grudnia, 2023
7 min
Media o nas:
Spis treści:

Zasiłek dla bezrobotnych, potocznie zwany kuroniówką, może pomóc przetrwać ten trudny czas. Niestety, przepisy regulujące przyznawanie świadczenia są dość skomplikowane i, jak to zwykle z prawem bywa, obejmują szereg okoliczności pobocznych. 

Dlaczego możesz nam zaufać
Informacja o reklamach

Z tego artykułu dowiesz się:

 • komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych,
 • na jaką kwotę wsparcia możesz liczyć
 • i dla kogo przeznaczone jest 120% podstawowej stawki świadczenia.
Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Zobacz, co może zrobić dla Twojego zdrowia i urody Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Natu.Care Kolagen Premium dla zdrowia stawów, skóry, paznokci i włosów. Najlepsza przyswajalność. Optymalna dawka 5 000 lub 10 000 mg. Przebadany przez niezależne laboratorium.

Zobacz więcej
@Milena Dlugosz
Efekty zaczęłam dostrzegać po około 5 tygodniach. Włosy są nawilżone, przestały też wypadać. Moja wrażliwa cera przestała się przesuszać. Plus za pyszny smak!
@Milena Dlugosz
Zobacz więcej

Zobacz też:

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

Podstawa zasiłku dla bezrobotnych w 2022 r.

wynosi 1 304,10 zł (brutto) przez pierwsze 90 dni prawa do zasiłku i 1024,10 (brutto) zł po 3 miesiącach pobierania świadczenia.

Kwota zasiłku dla bezrobotnych ustalana jest na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyCo do zasady, kwota zasiłku podlega corocznej waloryzacji od 1 czerwca na podstawie wskaźnika inflacji za rok poprzedni. Jeżeli mamy w Polsce inflację, rośnie również wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2022 r. – Tabela netto/brutto

Wysokość zasiłku

Pierwsze 3 miesiące 

Pozostały okres przysługiwania

Podstawowa (100% stawki)

1 304,10 zł brutto

(1 186,73 zł netto)

1024,10 brutto

(931,93 zł netto)

Obniżona (80% stawki)

1 043,28 zł brutto

(949,40 zł netto)

819,30 zł brutto

(745,56 zł netto)

Podniesiona (120% stawki)

1 565,00 zł brutto

(1 424,15 zł netto)

1 229,00 zł brutto

(1 118,39 zł netto)

Zobacz teżNajniższa krajowa: ile netto, brutto i za godzinę?

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Żeby otrzymać zasiłek, należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Można tego dokonać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

Aby to zrobić, musisz dysponować:

 • Bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo:
 • Potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Podczas rejestracji online wszystkie wymagane dokumenty muszą być zeskanowane.

Do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy potrzebne Ci będą:

 • Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku rejestracji tradycyjnej w urzędzie pracy przedkładany do wglądu pracownika),
 • Dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń,
 • Wszystkie świadectwa pracy.

Osoby z orzeczeniami powinny załączyć też m.in. dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac czy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Z listą dla każdego ze szczególnych przypadków (jak np. obowiązkowa służba wojskowa), można zapoznać się w ogólnopolskiej bazie wiedzy o urzędach pracy.

Jeśli nie możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy za pośrednictwem platformy praca.gov.pl, możliwa jest rejestracja osobista w powiatowym urzędzie pracy. Warto sprawdzić, czy urząd nie wymaga wcześniejszej rezerwacji wizyty.

Pełna lista powiatowych urzędów pracy znajduje się pod tym linkiem.

Sprawdź koniecznie: Jak zarobić pieniądze: na czym szybko zarobisz?

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Zobacz, co może zrobić dla Twojego zdrowia i urody Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Natu.Care Kolagen Premium dla zdrowia stawów, skóry, paznokci i włosów. Najlepsza przyswajalność. Optymalna dawka 5 000 lub 10 000 mg. Przebadany przez niezależne laboratorium.

Zobacz więcej
@Milena Dlugosz
Efekty zaczęłam dostrzegać po około 5 tygodniach. Włosy są nawilżone, przestały też wypadać. Moja wrażliwa cera przestała się przesuszać. Plus za pyszny smak!
@Milena Dlugosz
Zobacz więcej

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych

Przysługuje osobom, które straciły pracę, a następnie zarejestrowały się w urzędzie pracy i przedstawiły dokumenty wskazujące, że przynajmniej przez 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy wykonywały pracę i otrzymywały wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Na wsparcie mogą także liczyć samozatrudnieni lub pracujący w ramach umowy zlecenia, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Zasiłek liczony jest od pierwszego dnia rejestracji, pod warunkiem że powiatowy urząd pracy nie podważy zasadności twoich roszczeń.

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez okres od 6 do 12 miesięcy.

Długość wypłaty świadczenia zależy od kilku czynników. Najważniejsze z nich to: czas pracy w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację, całkowity staż pracy i bezrobocie na terenie powiatu w miejscu zamieszkania.

Standardowo zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na 6 miesięcy. Od tej reguły są jednak wyjątki. 

Na całoroczne świadczenie mogą liczyć:

 • Osoby mieszkające w powiatach, w których stopa bezrobocia przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
 • Osoby po 50. roku życia z co najmniej 20-letnim stażem pracy uprawniającym do zasiłku,
 • Bezrobotni mający na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat albo ci, których małżonek również jest bezrobotny i utracił już prawo do zasiłku.

Sprawdź: Pożyczka dla zadłużonych bez zdolności kredytowej online - jakie masz możliwości?

Przez cały okres otrzymywania świadczenia osoba zarejestrowana jako bezrobotna ma obowiązek odpowiadać na propozycje pracy wysuwane przez urząd pracy

 • szkolenia 
 • staże
 • przygotowanie zawodowe dla dorosłych
 • wykonywanie prac interwencyjnych
 • robót publicznych
 • poddanie się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy

Może Cię zainteresować: Praca zdalna bez doświadczenia: pomysły + poradnik

Dla kogo 80% zasiłku, dla kogo 100%, a dla kogo 120%?

Nie w każdym przypadku otrzymasz 100% zasiłku. Jeżeli masz mniej niż 5 lat stażu pracy, to przysługuje ci świadczenie obniżone do 80%. Zasiłek podwyższony do 120% stawki przysługuje bezrobotnemu, którego staż pracy uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat. Dokładne wartości zasiłki znajdują się w tabeli powyżej.

Stopę oficjalnego bezrobocia możesz sprawdzić za pomocą interaktywnej mapy na stronie PAP.

Sprawdź teżChwilówki online: co musisz o nich wiedzieć + ranking ofert

Komu nie przysługuje zasiłek (kuroniówka) dla bezrobotnego?

Ustawodawca jasno reguluje, w jakich okolicznościach prawo do świadczenia może zostać utracone. 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnego stracisz, gdy odmówisz bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji:

 • zatrudnienia
 • innej pracy zarobkowej
 • szkolenia
 • stażu
 • przygotowania zawodowego dorosłych 
 • prac interwencyjnych
 • robót publicznych
 • poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy

Albo nie podejmiesz proponowanego:

 • szkolenia
 • przygotowania zawodowego dorosłych
 • wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie

Lub:

 • W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązałeś stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron. (Poza wyjątkami określonymi w ustawie).
 • W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy spowodowałeś rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia (np. zwolnienie dyscyplinarne).
 • Otrzymałeś odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Warto zaznaczyć

Osoba, która odeszła z pracy za porozumieniem stron, będzie mogła wnioskować o zasiłek po 90 dniach od zarejestrowania w urzędzie jako osoba bezrobotna. Skróceniu ulegnie również okres pobierania świadczenia (do 3 lub 9 miesięcy).

Przeczytaj też: Praca dodatkowa i dorywcza: gdzie szukać, ile zarobisz?

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Zobacz, co może zrobić dla Twojego zdrowia i urody Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Natu.Care Kolagen Premium dla zdrowia stawów, skóry, paznokci i włosów. Najlepsza przyswajalność. Optymalna dawka 5 000 lub 10 000 mg. Przebadany przez niezależne laboratorium.

Zobacz więcej
@Milena Dlugosz
Efekty zaczęłam dostrzegać po około 5 tygodniach. Włosy są nawilżone, przestały też wypadać. Moja wrażliwa cera przestała się przesuszać. Plus za pyszny smak!
@Milena Dlugosz
Zobacz więcej

Podsumowanie

Państwo Polskie oferuje pomoc, gdy na naszej zawodowej drodze powinie nam się noga. Z reguły zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez 6 miesięcy, chyba że będziemy spełniać jedną z przesłanek do wypłaty świadczenia przez rok. Dobra wiadomość jest taka, że okres wypłaty świadczenia zalicza się na poczet stażu pracy i brany jest pod uwagę podczas ustalania emerytury.

Dzięki za przeczytanie mojego tekstu! Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz poniżej. Ale najpierw: sprawdź, o co pytali inni!

FAQ

Czy jeżeli pracowałem na umowę zlecenie, to przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnego?

Tak, jeśli w ciągu ostatnich 18 miesięcy pracowałeś na podstawie umowy zlecenia przez co najmniej rok i płaciłeś składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dla których podstawę stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do stażu pracy?

Tak, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest wliczany do stażu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Pamiętaj jednak, że samo zarejestrowanie jako bezrobotny bez prawa do kuroniówki nie jest uwzględniane.

Czy można zarejestrować się jako bezrobotny po urlopie macierzyńskim?

Tak, ponieważ urlop macierzyńskim stanowi kontynuację umowy o pracę czy umowy zlecenia. Do 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku zaliczany jest również m.in. okres pobierania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia. Ważne, aby był on naliczany od co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do emerytury?

Tak, czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do okresów składkowych uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury.

Filip Żyro - Redaktor HelloFinance

Redaktor HelloFinance

Filip Żyro

Dziennikarz z doświadczeniem w telewizji Polsat oraz Sektor 3.0. W HelloFinance edukuje ludzi w tematach finansowych. Jego wykształcenie pozwala mu pisać prosto, na trudne tematy, które czytelnicy szybko przyswajają.

Oszczędzaj czas i pieniądze z Hello Finance

Poznaj sprawdzone sposoby na finanse osobiste

Zobacz inne treści
Podobne artykuły
Upadłość konsumencka 2023 – co to i jakie ma konsekwencje?

cze 20

Upadłość konsumencka 2023 – co to i jakie ma konsekwencje?

Upadłość konsumencka to procedura sądowa stworzona dla osób, których nie stać na spłatę długów. Pozwala na ustalenie realnego planu spłaty wierzycieli, a w wyjątkowych przypadkach całkowicie uwalnia od długów.

Jak mądrze przekazać 1,5% podatku? Jakie organizacje wybrać?

mar 13

Jak mądrze przekazać 1,5% podatku? Jakie organizacje wybrać?

Tłumaczymy, jak krok po kroku przekazać 1,5% podatku na Organizację Pożytku Publicznego i jak wybrać organizację, której chcesz pomóc.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu 2023 (wzór PDF gotowy do druku)

paź 14

Umowa kupna-sprzedaży samochodu 2023 [wzór pdf do druku]

Pobierz darmowy i aktualny wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu i nie martw się, że pominiesz jakikolwiek ważny szczegół.