Regulamin HelloFinance.pl

  1. Wprowadzenie. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera podstawowe informacje dotyczące HelloFinance.pl („Serwis”).

  2. Podmiot odpowiedzialny. Operatorem Serwisu jest Hello Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000976037; NIP: 5273008664, REGON: 522440002 („Spółka”).

  3. Zawartość Serwisu. W ramach Serwisu publikowane są porady, informacje, artykuły oraz inne materiały dotyczące finansów osobistych (dalej łącznie „Publikacje”).

  4. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe do Publikacji oraz wszelkich innych materiałów zamieszczanych na Serwisie, w tym grafik, zdjęć, plików audio i wideo (dalej łącznie „Materiały”) przysługują Spółce. Treści te są chronione prawem autorskim i nieuprawnione kopiowanie lub rozpowszechnianie Materiałów może stanowić naruszenie uprawnień Spółki i stanowić podstawę dochodzenia roszczeń przysługujących jej na podstawie przepisów prawa.

  5. Logo. Użycie logo i nazwy HelloFinance.pl bez uzyskania uprzedniej zgody Spółki jest zabronione.

  6. Rejestracja. Korzystanie z Serwisu nie wymaga zakładania konta lub innej formy rejestrowania.

  7. Usługi. W ramach Serwisu nie są świadczone jakiekolwiek usługi, w rozumieniu ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 123).

  8. Dane osobowe. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podania danych osobowych i Spółka nie przetwarza danych osobowych, osób wchodzących na Serwis.

  9. Cookies. Serwis korzysta z cookies. Dokładniejsze informacje dotyczące cookies zawarto w polityce prywatności Serwisu.

  10. Kontakt. Aby skontaktować się operatorem Serwisu należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres e-mail: hello@hellofinance.pl