Nowe progi podatkowe od lipca 2022 [Polski Ład] + Tabela

Z początkiem lipca 2022 ukazały się zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu w kolejnej (uproszczonej) odsłonie.
Filip Żyro - Redaktor HelloFinance
Tekst

Filip Żyro

Filip Żyro - Redaktor HelloFinance
Tekst
Filip Żyro
Redaktor HelloFinance

Dziennikarz z doświadczeniem w telewizji Polsat oraz Sektor 3.0. W HelloFinance edukuje ludzi w tematach finansowych. Jego wykształcenie pozwala mu pisać prosto, na trudne tematy, które czytelnicy szybko przyswajają.

Dowiedz się więcej o naszym procesie redakcyjnym

22 grudnia, 2023
Redakcja:

Dowiedz się więcej o naszym procesie redakcyjnym

9 min
Media o nas:
Spis treści:

Pod koniec roku 2021 wybuchło zamieszanie związane z wprowadzaniem zmian podatkowych w ramach „Polskiego Ładu”. Rząd z wielką pompą zaprezentował program, który, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, miał być „Biletem do życia na poziomie Zachodu”. Niechęć do skomplikowanej ustawy jednak rosła, na skutek czego rządzący postanowili wycofać się ze zmian.

Dlaczego możesz nam zaufać
Informacja o reklamach

Nowelizacja ustawy podatkowej doczekała się kolejnej odsłony 1 lipca 2022 r. Przepisy zostały uproszczone, a nowe progi i ulgi są bardziej przejrzyste.

Progi podatkowe po nowelizacji wynoszą odpowiednio:

 • 12% do kwoty 120 000 zł

 • 32% powyżej kwoty 120 000 zł

W rozliczeniu należy uwzględnić, również nową kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł.

Wciąż jednak pozostaje wiele niepewności w kwestii PIT. W roku podatkowym, w którym obowiązywały dwa różne progi, rozliczenie roczne może być nie lada wyzwaniem nawet dla księgowych.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak działa zaliczka na podatek dochodowy?
 • Jakie są progi podatkowe od lipca 2022 r.
 • Ile wynosi kwota wolna od podatku i jak ją liczyć
 • Jak obliczyć należny podatek dochodowy
 • Co to jest podatek solidarnościowy (tzw. trzeci próg podatkowy)
 • Jakie są najpopularniejsze ulgi podatkowe
Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Zobacz, co może zrobić dla Twojego zdrowia i urody Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Natu.Care Kolagen Premium dla zdrowia stawów, skóry, paznokci i włosów. Najlepsza przyswajalność. Optymalna dawka 5 000 lub 10 000 mg. Przebadany przez niezależne laboratorium.

Zobacz więcej
@Milena Dlugosz
Efekty zaczęłam dostrzegać po około 5 tygodniach. Włosy są nawilżone, przestały też wypadać. Moja wrażliwa cera przestała się przesuszać. Plus za pyszny smak!
@Milena Dlugosz
Zobacz więcej

Zobacz też:

Jak działa zaliczka na podatek dochodowy?

W trakcie roku podatkowego w trybie miesięcznym (czasem kwartalnym) wszyscy podatnicy zobowiązani są do odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy

Każdego miesiąca pensja osób pracujących na umowie o pracę, umowie zlecenie albo umowie o dzieło, pomniejszana jest o zaliczkę na poczet podatku dochodowego. Kwartalny tryb rozliczenia raczej wybierany jest przez przedsiębiorców.

W momencie wypełniania rozliczenia PIT 37 lub PIT 36 za miniony rok podatnik powinien wykazać sumę odprowadzonych wcześniej zaliczek. Jeżeli po obliczeniach należnego podatku i ulg podatkowych, zaliczki przewyższają kwotę należnego podatku, następuje tzw. Nadpłata. Możesz wtedy wystąpić do Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaconej kwoty.

Urząd zwróci nadpłatę (o ile podatnik nie ma żadnych zaległości względem urzędu skarbowego) w terminie trzech miesięcy od momentu otrzymania deklaracji podatkowej. Czasem w rozliczeniu rocznym może powstać  niedopłata. Wtedy podatnik ma obowiązek ja uregulować.

Jeżeli interesujesz się podatkami, może Cię również zainteresować Praca dodatkowa i praca dorywcza. Dowiedz się więcej z naszego artykułu!

Progi podatkowe 2022

Rządzący postanowili w lipcu 2022 r. dokonać kolejnej korekty prawa podatkowego, wycofując się przepisów wprowadzonych pod koniec roku 2021. Zasady podatkowe zostały uproszczone, przy jednoczesnej rezygnacji z niezrozumiałej tzw. ulgi dla klasy średniej.

Na skutek noweli w deklaracjach PIT składanych w 2023 obowiązywać będą dwa progi podatkowe:

 • 12% do kwoty nieprzekraczającej 120 000 zł.

 • 32% od kwoty powyżej dochodu 120 000 zł w skali roku.

Przepisy dotyczące 12% stawki podatku w I progu podatkowym wchodzą w życie od 1 lipca 2022 roku, jednak obejmują dochody od początku roku.

Ważne: Jeżeli w związku z przepisami uchwalonymi pod koniec roku płaciłeś podatek dochodowy na poziomie 17%, najwygodniej będzie dokonać wyrównania w zeznaniu rocznym PIT.

Kwota wolna od podatku, a zaliczka na podatek dochodowy

Ustawodawca w zmianach podatkowych wprowadził nową wysokość kwoty wolnej od podatku. Od początku XXI wieku kwota ta w Polsce zmieniała się nieznacznie. Nigdy dotąd rządzący nie zdecydowali się podnieść jej tak znacząco, jak w tym roku.

Od 2022 r. kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł

Historyczne kwoty wolne od podatku od 2000 r.:

Rok obowiązywania

Kwota wolna od podatku

2000

2 295,79

2001

2 596,43

2002

2 727,16 zł

2003–2006

2 789,89 zł

2007

3 013,37 zł

2008–2016

3 091 zł

2017

6 600 zł

2018

8 000 zł

2019

8 000 zł

2020

8 000 zł

2021

8 000 zł

2022

30 000 zł

Wyższa kwota wolna od podatku oznacza, że wszystkie dochody do 30 000 zł zwolnione są z konieczności opłacania podatku dochodowego. Dla osób, które osiągną dochód powyżej 30 000 zł, kwota należnego podatku dochodowego pomniejszona zostanie o 3 600 zł (12% x 30 000 zł).

Chcesz wiedzieć, jaki wpływ na Twoje zarobki i codzienne życie ma inflacja? Koniecznie przeczytaj artykuł Mateusza Podleckiego: Inflacja w Polsce – ile wynosi i jak sobie z nią radzić?

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Zobacz, co może zrobić dla Twojego zdrowia i urody Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Natu.Care Kolagen Premium dla zdrowia stawów, skóry, paznokci i włosów. Najlepsza przyswajalność. Optymalna dawka 5 000 lub 10 000 mg. Przebadany przez niezależne laboratorium.

Zobacz więcej
@Milena Dlugosz
Efekty zaczęłam dostrzegać po około 5 tygodniach. Włosy są nawilżone, przestały też wypadać. Moja wrażliwa cera przestała się przesuszać. Plus za pyszny smak!
@Milena Dlugosz
Zobacz więcej

Jak obliczyć podatek dochodowy

Liczenie podatku dochodowego potrafi przyprawić o ból głowy. Spokojnie. To prostsze, niż myślisz.  Do lepszego wytłumaczenia, jak należy liczyć podatki dochodowe, posłużymy się przykładami.

Przykład pierwszy:

Jan Kowalski zarobił w 2022 r. 70 000 tys. zł brutto. Nie przysługują mu żadne ulgi podatkowe. Nie przekroczył I progu podatkowego, więc w zeznaniu PIT za 2022 r. należny podatek dochodowy wynosić będzie 4 800 zł.

W praktyce: 70 000 (dochód brutto) minus 30 000 (kwota wolna od podatku) równa się 40 000 zł. Następnie kwotę 40.000 zł należy przemnożyć przez 0,12 (12% pierwszy próg podatkowy), co daje 4 800 zł należnego podatku dochodowego do zapłaty za rok podatkowy.

Matematycznie można to zapisać: (70 000 - 30 000)*0,12 = 4 800

Przykład drugi:

Anna Dynamiczna otrzymała w roku 2022 r. pensję 160 000 zł brutto. Nie przysługują jej żadne ulgi podatkowe w zeznaniu rocznym. Należny podatek dochodowy będzie wynosić 23 600 zł.

W praktyce: 120 000 zł (granica pierwszego progu podatkowego) minus 30 000 zł (kwota wolna od podatku) daje 90 000 zł. Mnożymy tę kwotę:

 •  Najpierw przez wysokość pierwszego progu podatkowego 12%. 90 000 razy 0,12 równa się 10 800 należnego podatku w pierwszym progu podatkowym.

 • Następnie od nadwyżki powyżej 120 000 zł (w tym wypadku 40 000 zł) należy zapłacić podatek w wysokości 32%. 40 000 razy 0,32 daje 12.800 zł należnego podatku z tytułu II progu podatkowego.

Łączna wysokość należnego podatku dochodowego wyniosła 23 600 zł (10 800 zł w ramach pierwszego progu i 12 800 zł w ramach drugiego progu).

Matematycznie można to zapisać: (120 000 - 30 000)*0,12 + (160 000 - 120 000)*0,32 = 12 800

Przeczytaj, jak założyć firmę i jak działa umowa B2B.

Podatek solidarnościowy

Podatek solidarnościowy potocznie nazwany jest trzecim progiem podatkowym dla najbogatszych. Danina solidarnościowa jest świadczeniem uregulowanym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane są osoby fizyczne, których dochód przekroczył 1 000 000 zł. Oznacza to, że oprócz podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej albo podatku liniowego, podatnik zapłaci dodatkową daninę solidarnościową, która wynosi 4% podstawy obliczenia.

Przykład

Podatnik jest programistą. Z tytułu umowy o pracę osiągnął dochód 40 000 zł brutto miesięcznie, czyli w ciągu roku zarobił 480 000 zł. Do tego osiągnął dochód w wysokości 720 000 zł ze sprzedaży napisanej przez siebie aplikacji. Wszystkie te przychody pozostają opodatkowane według skali podatkowej. 

Analogicznie, do kwoty 120 000 zł zapłaci 12% podatku dochodowego (minus 30 000 zł od podstawy z tytułu kwoty wolnej od podatku), od nadwyżki ponad 120 000 zł 32%, a od kwoty powyżej 1 000 000 zł dodatkowo 4%.

Łącznie dochód programisty wyniósł w 2022 r. 1 200 000 zł. Podatek należny za 2022 r. obliczony według skali wyniósł 344 131 zł. Od nadwyżki ponad 1 mln zł należy doliczyć dodatkowo 4%, 200 000 x 4%, czyli 8 000 zł dodatkowego podatku solidarnościowego. Łączne opodatkowanie dochodu wyniesie 352 131 zł (344 131 zł z tytułu podatków dochodowych plus 8 000 zł daniny solidarnościowej).

Danina solidarnościowa jest niezależnym obciążeniem publicznoprawnym od podatku dochodowego i płacona jest niezależnie od podatku dochodowego. Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane według skali podatkowej lub metody liniowej muszą tę daninę uiścić.

Sprawdź, jak zarabiać więcej i zacząć pracę zdalną bez doświadczenia.

Najpopularniejsze ulgi podatkowe PIT 2022 r.

Dzięki przewidzianym przez ustawodawcę ulgom podatkowym, w rozliczeniu rocznym można dokonać korekty od odprowadzanych zaliczek na poczet podatku dochodowego. Z ulg podatkowych mogą korzystać osoby rozliczające się na zasadach ogólnych (progi podatkowe).

Ile wynosi i komu przysługuje ulga prorodzinna?

W Polsce najpopularniejszą ulgą podatkową jest ulga prorodzinna. Co roku miliony gospodarstw domowych, chętnie korzystają z tego odpisu podatkowego.

Z ulgi prorodzinnej w 2022 roku skorzystają:

 • Rodzice sprawujący władzę rodzicielską nad dzieckiem.

 • Opiekunowie prawni dziecka.

 • Rodziny zastępcze.

Ponadto, żeby móc skorzystać z ulgi na dziecko, dzieci muszą spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 • Są niepełnoletnie.

 • Uczą się lub studiują i nie uzyskały dochodów wyższych niż 3 089 zł w poprzednim roku podatkowym (obowiązuje do 25. roku życia).

 • Otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę (bez względu na wiek).

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (PIT-36 lub PIT-37).

Wysokość ulgi prorodzinnej zależy od liczby dzieci znajdujących się w gospodarstwie domowym podatnika lub podatników:

 • Na pierwsze dziecko ulga wynosi 1 112,04 zł w skali roku.

 • Na drugie dziecko ulga roczna wynosi 1 112,04 zł.

 • Na trzecie dziecko ulga roczna wynosi 2000,04 zł.

 • Na czwarte i każde kolejne ulga roczna wynosi 2 700 zł.

Ulgi się sumują, oznacza to, że rodzice czwórki dzieci otrzymają ulgę 6 924,12 zł za rok podatkowy (1 112,04 + 1 112,04 + 2000,04 + 2.700 = 6 924,12). 

Ulga dla samotnych rodziców 2022

Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku, zlikwidowały możliwość preferencyjnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci i zostały zastąpione kwotą 1 500 zł, którą można było odliczyć od podatku. Po licznych protestach samotnych rodziców Sejm wycofał się również z tej poprawki.

Preferencyjne opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci będzie polegało na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy jej dochodów.

Od lipca ulga będzie obowiązywała na takich samych zasadach, jakie działały do końca 2021 roku. Należy przy tym pamiętać, że samotni rodzice zyskają więcej ze względu na podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Oznacza to podwojenie kwoty wolnej od podatku dla takie osoby do 60 000 zł.

Ulga jest przyznawana wszystkim osobom, które samotnie wychowują dziecko.

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Zobacz, co może zrobić dla Twojego zdrowia i urody Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Natu.Care Kolagen Premium dla zdrowia stawów, skóry, paznokci i włosów. Najlepsza przyswajalność. Optymalna dawka 5 000 lub 10 000 mg. Przebadany przez niezależne laboratorium.

Zobacz więcej
@Milena Dlugosz
Efekty zaczęłam dostrzegać po około 5 tygodniach. Włosy są nawilżone, przestały też wypadać. Moja wrażliwa cera przestała się przesuszać. Plus za pyszny smak!
@Milena Dlugosz
Zobacz więcej

Ulga na Internet 2022

Ulga na Internet przysługuje każdej osobie, która regularnie płaci za Internet. Ulga nie może być wyższa niż poniesione koszty. Do rozliczenia ulgi, potrzebne będą faktury potwierdzające opłacanie rachunków.

Z ulgi można korzystać jedynie przez dwa lata podatkowe, które następują po sobie. Z ulgi skorzysta grupa podatników, które rozliczają się przy pomocy: PIT-28, PIT-36 lub PIT-37.

Internet to również znakomita okazja do zarabiania pieniędzy. Przeczytaj, jak możesz zarabiać w internecie.

Ryczałt od przychodów zagranicznych tzw. ulga na powrót

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa ulga podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (niezmieniona w lipcowej noweli) – tzw. Ulga na powrót (zwana też „PIT-0 ulga na powrót”). Podatnicy, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, w ramach ulgi przez cztery lata od powrotu do kraju mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego i nie płacić PIT.

Od opodatkowania została zwolniona kwota 85 528 zł w roku podatkowym. Zwolnienie obowiązuje przez cztery lata następujące po sobie. Oznacza to, że dochody nieprzekraczające kwoty 115 528 zł (85 528 zł + 30 000 zł kwoty wolnej od podatku) będą całkowicie zwolnione z podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Może Cię zainteresować: Kredyt gotówkowy: w którym banku warto?

1.5% na Organizacje Pożytku Publicznego

Już nie 1% a 1.5% można przeznaczyć na Organizacje Pożytku Publicznego. Wraz z nowelizacją ustawy zmieniła się też wartość odsetka podatku, który mogliśmy przekazać na OPP w zeznaniu PIT. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 9 czerwca 2022 r. poparła propozycję Senatu podniesienia tej wartości z 1% do 1,5%, którym można wspomóc wybraną organizację pozarządową.

Podsumowanie

  • Podniesiony został próg dochodowy do 120 000 zł, kwota wolna od podatku do 30 000 zł, a wysokość należnego podatku w pierwszym progu zmniejszona została z 17% do 12%.
  • Jednocześnie nie udało się uniknąć zamieszania prawnego. Ciężko się dziwić. Rzadko mamy do czynienia z sytuacją, żeby prawo podatkowe było zmieniane na przestrzeni roku dwukrotnie.
  • Aby przekonać się, kto zyskał, a kto stracił, pozostanie nam pewnie poczekać do początku przyszłego roku, gdy miliony Polaków zajmą się rozliczeniem z fiskusem.

Jeżeli masz pytania dotyczące progów podatkowych za rok 2022, zostaw swój komentarz poniżej. Postaram się odpowiedzieć jak najszybciej!

Filip Żyro - Redaktor HelloFinance

Redaktor HelloFinance

Filip Żyro

Dziennikarz z doświadczeniem w telewizji Polsat oraz Sektor 3.0. W HelloFinance edukuje ludzi w tematach finansowych. Jego wykształcenie pozwala mu pisać prosto, na trudne tematy, które czytelnicy szybko przyswajają.

Oszczędzaj czas i pieniądze z Hello Finance

Poznaj sprawdzone sposoby na finanse osobiste

Zobacz inne treści
Podobne artykuły
Upadłość konsumencka 2023 – co to i jakie ma konsekwencje?

cze 20

Upadłość konsumencka 2023 – co to i jakie ma konsekwencje?

Upadłość konsumencka to procedura sądowa stworzona dla osób, których nie stać na spłatę długów. Pozwala na ustalenie realnego planu spłaty wierzycieli, a w wyjątkowych przypadkach całkowicie uwalnia od długów.

Jak mądrze przekazać 1,5% podatku? Jakie organizacje wybrać?

mar 13

Jak mądrze przekazać 1,5% podatku? Jakie organizacje wybrać?

Tłumaczymy, jak krok po kroku przekazać 1,5% podatku na Organizację Pożytku Publicznego i jak wybrać organizację, której chcesz pomóc.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu 2023 (wzór PDF gotowy do druku)

paź 14

Umowa kupna-sprzedaży samochodu 2023 [wzór pdf do druku]

Pobierz darmowy i aktualny wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu i nie martw się, że pominiesz jakikolwiek ważny szczegół.