Ubezpieczenie na życie – ile kosztuje, jak wybrać najlepsze?

Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia na życie i ile mogą wynosić składki.
Filip Żyro - Redaktor HelloFinance
Tekst

Filip Żyro

Filip Żyro - Redaktor HelloFinance
Tekst
Filip Żyro
Redaktor HelloFinance

Dziennikarz z doświadczeniem w telewizji Polsat oraz Sektor 3.0. W HelloFinance edukuje ludzi w tematach finansowych. Jego wykształcenie pozwala mu pisać prosto, na trudne tematy, które czytelnicy szybko przyswajają.

Dowiedz się więcej o naszym procesie redakcyjnym

22 grudnia, 2023
Redakcja:

Dowiedz się więcej o naszym procesie redakcyjnym

8 min
Media o nas:
Spis treści:

Własna śmierć to wydarzenie, o którym raczej nie myślimy na co dzień. Niestety – czeka każdego z nas. Możemy jednak minimalizować jej skutki dla naszych najbliższych. Pomoże w tym ubezpieczenie na życie.

Dlaczego możesz nam zaufać
Informacja o reklamach

Polisa na życie to zabezpieczenie finansowe, które zostanie wypłacone po naszej śmierci. Wysokość i zakres ubezpieczenia powinny zostać przedstawione przez ubezpieczyciela w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU). Regułą jest, że im wyższa kwota składki miesięcznej, tym większa będzie ewentualna rekompensata po śmierci ubezpieczonego.

Spis treści:

 • Ile kosztuje ubezpieczenie na życie.
 • Co na ogół obejmuje ubezpieczenie na życie.
 • Na jak długo podpisywana jest umowa i do którego roku życia obowiązuje.
 • Czy potrzebujesz badań do podpisania ubezpieczenia na życie.
 • Co lepsze? Ubezpieczenie na życie i zdrowie razem czy osobno?
 • Ubezpieczenie na życie, zdrowie i NNW.
 • Ubezpieczenie na życie a samobójstwo.
 • Co to jest ubezpieczenie na życie z rentą dla dziecka.
Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Zobacz, co może zrobić dla Twojego zdrowia i urody Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Natu.Care Kolagen Premium dla zdrowia stawów, skóry, paznokci i włosów. Najlepsza przyswajalność. Optymalna dawka 5 000 lub 10 000 mg. Przebadany przez niezależne laboratorium.

Zobacz więcej
@Milena Dlugosz
Efekty zaczęłam dostrzegać po około 5 tygodniach. Włosy są nawilżone, przestały też wypadać. Moja wrażliwa cera przestała się przesuszać. Plus za pyszny smak!
@Milena Dlugosz
Zobacz więcej

Zobacz też:

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

To zależy. Nie ma czegoś takiego jak jedno powszechne ubezpieczenie na życie. Polisa na życie to złożony produkt finansowy, a na ostateczną cenę wpływa wiele czynników. 

Cena ubezpieczenia na życie zależy najczęściej od:

 • Kwoty wysokości ubezpieczenia
 • Tego, czy ubezpieczenie jest indywidualne, czy grupowe
 • Naszego obecnego stanu zdrowia
 • Nałogów
 • Wieku, do jakiego ma obowiązywać
 • Uwzględnienia prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub NNW
 • Czasu trwania umowy zobowiązującej do płacenia składek
 • Zawodowo uprawianych przez nas sportów lub sportów ekstremalnych

Ubezpieczyciel zbierze wszystkie udzielone przez nas odpowiedzi i przygotuje ofertę, która będzie odpowiadała informacjom o nas. Oczywiście, im więcej czynników ryzyka związanych z naszym trybem życia, tym droższa będzie polisa.

Prywatne ubezpieczenie na życie, zgodnie ze swoją nazwą, odpowiada na nasze prywatne, indywidualne potrzeby ubezpieczeniowe. Wysokość ubezpieczenia i czas trwania umowy zależy od nas. Ubezpieczenie na wypadek utraty życia można rozszerzyć o ubezpieczenie zdrowia. W takim wypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie nie tylko w razie śmierci, ale też choroby, wypadku, leczenia oraz diagnostyki medycznej. Te wszystkie zagrożenia możemy zabezpieczyć. Pamiętajmy tylko, że zdrowie i życie ubezpieczamy, gdy jesteśmy w pełni zdrowia, a nie w momencie, gdy zaczynamy je tracić. Wyjdzie to znacznie taniej.

Małgorzata Cegiełkowska ekspertka ds. ubezpieczeń

Co obejmuje ubezpieczenie na życie?

Ochrona podstawowa na ogół obejmuje tylko życie ubezpieczonego. Oznacza to, że odszkodowanie zostanie wypłacone jedynie w wypadku śmierci. W umowie wskażesz, do kogo powinno trafić odszkodowanie. 

Polisa na życie może również gwarantować rentę dla Twoich dzieci. Więcej na ten temat przeczytasz w sekcji Ubezpieczenie na życie z rentą dla dziecka, która znajduje się poniżej.

Sprawdź, czy warto wykupić ubezpieczenie turystyczne.

Na jak długo podpisywana jest umowa i do którego roku życia obowiązuje

W przypadku polisy na życie minimalny okres, na który podpisywana jest umowa, trwa 12 miesięcy. Maksymalnie może wynosić nawet 30 lat. W zależności od tego, na jak długo podpisujesz umowę, ubezpieczyciel przedstawi Ci inne warunki finansowe. Oczywiście im dłuższa umowa, tym lepszy stosunek wysokości składek do kwoty pośmiertnego odszkodowania.

Ochrona ubezpieczonego może trwać dożywotnio. Na ogół polisa wygasa w okolicach 80 r. życia, a zgromadzone środki wypłacane są wraz z odsetkami. Wszystko zależy od indywidualnych zapisów umowy przygotowanej przez ubezpieczyciela. Zgodnie z polskim prawem, podpisana umowa zaczyna obowiązywać następnego dnia od daty podpisania.

Czy potrzebuję badań do podpisania ubezpieczenia na życie?

Nie. Część ubezpieczycieli może wymagać od Ciebie przedstawiania aktualnych badań medycznych, jednak w większości wypadków do podpisania umowy ubezpieczeniowej wystarczy kwestionariusz o stanie zdrowia. Ankieta medyczna przedstawiona przez ubezpieczyciela ma na celu ustalenie Twojego stanu zdrowia oraz innych czynników ryzyka. 

W ankiecie ubezpieczyciel może Cię zapytać o to: 

 • Czy przewlekle chorujesz

 • Czy palisz papierosy

 • Czy w Twojej rodzinie występują choroby genetyczne

 • W jakim środowisku pracujesz

 • Czy uprawiasz sporty ekstremalne

Udzielane przez Ciebie odpowiedzi muszą być zgodne z prawdą i wiedzą na temat Twojego stanu zdrowia. Zatajenie czegokolwiek może stanowić powód do zerwania umowy czy stwierdzenia jej nieważności. W takim wypadku kwota ubezpieczenia nie zostanie wypłacona, a odłożone składki przepadną. Sprawę tę regulują odpowiednie zapisy Kodeksie Cywilnym.

Art. 815. § 1.: Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

Więcej na temat ubezpieczenia ZUS dowiesz się z tekstu Ubezpieczenie zdrowotne ZUS: dla kogo + koszt składki

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Zobacz, co może zrobić dla Twojego zdrowia i urody Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg

Natu.Care Kolagen Premium 5000 mg, mango-marakuja

Natu.Care Kolagen Premium dla zdrowia stawów, skóry, paznokci i włosów. Najlepsza przyswajalność. Optymalna dawka 5 000 lub 10 000 mg. Przebadany przez niezależne laboratorium.

Zobacz więcej
@Milena Dlugosz
Efekty zaczęłam dostrzegać po około 5 tygodniach. Włosy są nawilżone, przestały też wypadać. Moja wrażliwa cera przestała się przesuszać. Plus za pyszny smak!
@Milena Dlugosz
Zobacz więcej

Sprawdź również:

Ubezpieczenie na życie i zdrowie razem czy osobno?

Ubezpieczenie zdrowia często mylone jest z ubezpieczeniem na życie. Jeżeli polisa na życie zawiera jakikolwiek inny komponent niż ochrona życia, jest to tzw. ochrona rozszerzona. Ubezpieczenie na życie może (ale nie musi) zostać rozszerzone o ubezpieczenie zdrowia. 

Polisa na zdrowie chroni ubezpieczonego od ewentualnych wypadków uniemożliwiających pracę (np. powodujących kalectwo czy trwały uszczerbek na zdrowiu). Często gwarantuje również wypłatę odszkodowania na leczenie. 

Więcej o ubezpieczeniu na życie dowiesz się z mojego tekstu Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Połączenie dwóch polis w jeden instrument wpłynie korzystnie na jego cenę. Co do zasady polisa na życie i zdrowie oferowana w pakiecie będzie tańsza niż dwa osobne ubezpieczenia.

Jeżeli szukasz informacji nt. dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, sprawdź nasz tekst Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne NFZ: kto może z niego skorzystać i ile wynosi składka?

Ubezpieczenie na życie, zdrowie i NNW

Najbardziej kompleksową polisą jest połączenie ubezpieczenia na życie, zdrowie i ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Taki pakiet będzie droższy. Wybierając taki produkt, masz jednak pewność, że jesteś objęty ochroną w przypadku niemal każdego zdarzenia losowego.

Dodatkowe ubezpieczenie NNW ochroni Cię w wypadku gdy zrobisz sobie krzywdę, uprawiając sport, który wykluczy Cię z możliwości wykonywania pracy. Możesz wtedy liczyć na wypłatę odszkodowania.

Nie należy mylić ubezpieczenia NNW z polisami wykupowanymi przez posiadaczy auta. Taki produkt nosi nazwę NNW Kierowcy i obejmuje jedynie sytuacje związane z prowadzeniem auta, wsiadaniem do samochodu czy naprawą auta.

Ubezpieczenie na życie a samobójstwo

Ubezpieczenie na życie może również obejmować samobójstwo osoby ubezpieczonej. Aby uniknąć nadużyć, towarzystwo ubezpieczeniowe zabezpiecza się na okoliczność, gdy ktoś odbierze sobie życie zaraz po podpisaniu umowy. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest dwuletni okres, który musi upłynąć od daty podpisania umowy do śmierci w wyniku samobójstwa.

Maksymalna i minimalna kwota ubezpieczenia na życie

Minimalna kwota odszkodowania nie jest w żaden sposób określona prawnie. Z reguły najtańsze ubezpieczenia oferują wypłatę 10 000 zł w razie śmierci. Niska kwota ubezpieczenia przełoży się na niską składkę. Aktualnie średnia składka dla tej sumy ubezpieczenia wynosi około 40 zł miesięcznie

Standardowe ubezpieczenia przewidują maksymalną kwotę w okolicach miliona złotych (Nationale-NederlandenAllianzGenerali). Składki za tak wysoką polisę wynoszą około 5 tysięcy złotych miesięcznie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyższą kwotę negocjować indywidualnie z ubezpieczycielem. Oczywiście, będzie miało to odzwierciedlenie w wysokości składki.

Niektóre polisy na życie mają charakter inwestycyjny. Zgromadzone składki po osiągnięciu 75 roku albo 85 roku życia (zależy od zapisów umowy) wypłacane są ubezpieczonemu wraz z odsetkami z inwestycji. Inwestycje towarzystw ubezpieczeniowych nadzorowane są przez KNF.

Szukasz najlepszego konta na lata? Sprawdź najnowszy ranking kont osobistych!

Ubezpieczenie na życie z rentą dla dziecka

Zakres polisy na życie można rozszerzyć o rentę dla dziecka. Jeżeli zdecydujesz się na to rozwiązanie, po Twojej śmierci dziecko otrzyma świadczenie wypłacane do osiągnięcia pełnoletności lub do czasu ukończenia studiów (Nie później niż do 25 r. ż.). Suma świadczenia dla dziecka lub dzieci będzie zależeć od wysokości i częstotliwości opłacania składek.

Ubezpieczenie z rentą dla dzieci czasem nazywana jest rentą posagową. Rozwiązanie to adresowane jest do młodszych rodziców. Polisę z rentą dla dziecka można na ogół wykpić do 60 roku życia rodzica. 

Podsumowanie

Polacy na dobre przekonali się do ubezpieczeń na życie. W III kw. 2021 r. liczba wykupionych indywidualnych polis wyniosła prawie 9,6 mln. Polisa na życie pozwala spać spokojnie w nocy ze świadomością, że nasi bliscy nie zostaną na lodzie, w razie naszej śmierci.

Składka ubezpieczenia na życie może zaczynać się od 40 zł miesięcznie, a zakres polisy może zostać rozszerzony o ubezpieczenie zdrowia, NWW czy rentę dla dziecka. Ciekawy rozwiązaniem jest polisa, z której składki wraz z odsetkami zostaną wypłacone po osiągnięciu określonego wieku ubezpieczonego.

Masz pytanie odnośnie do ubezpieczeń? Zadaj je w komentarzu poniżej! Jeśli interesują Cię również inne rodzaje ubezpieczeń, przeczytaj:

 

Sprawdź też, o co pytali inni:

FAQ

 

Czy można ubezpieczyć się od śmierci po 60 roku życia?

Tak. Na rynku jest szeroka oferta ubezpieczeń dla osób po 60 roku życia. Nie ma górnej granicy wiekowej ubezpieczenia. Niektórzy ubezpieczyciele oferują polisy dla osób po 70. a nawet 80. roku życia.

Czy ubezpieczenie na życie jest tym samym co ubezpieczenie zdrowia?

Nie. Ubezpieczenie zdrowia jest osobnym produktem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie na życie gwarantuje wypłatę świadczenia najbliższym tylko na wypadek naszej śmierci. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby obydwa ubezpieczenia wykupić w pakiecie. W ten sposób obniżymy wysokość sumy składek.

Czy można dokonać zmian w ubezpieczeniu w trakcie trwania umowy?

Tak. Ubezpieczyciele są otwarci na ewentualne zmiany wysokości i zakresu ubezpieczenia. Jeżeli chcesz dokonać zmiany warunków polisy, skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem.

Czy można ubezpieczyć się na życie u dwóch innych ubezpieczycieli?

Tak. Polisy u różnych ubezpieczycieli oznaczają wypłatę odszkodowania od dwóch różnych podmiotów. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mieć dwie i więcej polisy na życie.

Filip Żyro - Redaktor HelloFinance

Redaktor HelloFinance

Filip Żyro

Dziennikarz z doświadczeniem w telewizji Polsat oraz Sektor 3.0. W HelloFinance edukuje ludzi w tematach finansowych. Jego wykształcenie pozwala mu pisać prosto, na trudne tematy, które czytelnicy szybko przyswajają.

Oszczędzaj czas i pieniądze z Hello Finance

Poznaj sprawdzone sposoby na finanse osobiste

Zobacz inne treści
Podobne artykuły
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – ile kosztuje i co obejmuje?

wrz 09

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – ile kosztuje i co obejmuje?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne pozwala dostać się bez kolejek do lekarza specjalisty. Oferty polis zdrowotnych zaczynają się od 43 zł miesięcznie.

Ubezpieczenie AC – co to, co obejmuje + przegląd ofert 2023

maj 30

Ubezpieczenie AC – co to, co obejmuje + przegląd ofert 2023

„Mądry Polak po szkodzie” – brzmi znane porzekadło. Sztuką jest jednak być mądrym i przed szkodą, czyli właściwie się zabezpieczyć.

Jak sprawdzić ubezpieczenie auta online – UFG, CEPiK

sty 11

Jak i gdzie sprawdzić ubezpieczenie auta [online + za darmo]

Zobacz, jak szybko sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony i jakich danych potrzebujesz, żeby to zrobić. Jak sprawdzić OC sprawcy wypadku?